Digitale Geletterdheid in het curriculum

Blog

Dit jaar buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 scholen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Voor negen leergebieden. Met de opbrengst van dit ontwikkelproces zullen kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd. En zoals het er nu naar uitziet wordt Digitale Geletterdheid opgenomen in dat nieuwe curriculum.

Ook voor Digitale Geletterdheid is er een zogenaamd ontwikkelteam aan de slag gegaan om na te denken over hoe dat leergebied een plek kan krijgen in het curriculum van het PO en VO. Het ontwikkelteam heeft tot dusver twee tussenproducten opgeleverd:

Er zijn een paar dingen die opvallen en wat ons betreft aanspreken. Het ontwikkelteam heeft de indeling in de domeinen ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking enigszins losgelaten en gekozen voor een indeling in de perspectieven 'kennis van digitale technologie', 'omgaan met digitale technologie', 'nadenken over digitsle technologie' en 'creëren met digitale technologie'. Daarnaast heeft het ontwikkelteam het leergebied proberen te vangen in acht grote opdrachten. Grote opdrachten beschrijven de essentie van wat leerlingen vanuit het perspectief van het leergebied nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen (kennis) en om in die wereld adequaat te kunnen handelen (vaardigheden). De indeling en beschrijving is nog een concept, maar voorlopig gaat het om de volgende acht grote opdrachten:

  1. communiceren en samenwerken
  2. digitaal burgerschap
  3. data en informatie
  4. gebruiken en aansturen
  5. toepassen en ontwerpen
  6. digitale economie
  7. veiligheid en privacy
  8. duurzaamheid en innovatie

De indeling is misschien nog een klein beetje ongelijksoortig, maar het ontwikkelteam heeft bij heel veel betrokkenen, leerkrachten, leerlingen, ouders, bedrijven, instellingen en wetenschappers, feedback opgehaald. Ook u kunt feedback geven op de tussenresultaten. Doe dat vooral, dan krijgen we straks een leergebied Digitale Geletterdheid dat breed gedragen wordt door de mensen die er uitvoering aan moeten geven, de leerkrachten!