Hoe maak je een vloeiende start met LerenDoenMaken?

Blog

Hoe maak je een vloeiende start met LerenDoenMaken?
Op de scholen die wij ondersteunen, zien we dat het opstarten van LerenDoenMaken wat problemen kan opleveren.
Deze komen meestal voort bij het gaan gebruiken van de online tools. Veel van de tools die we gebruiken bij LerenDoenMaken, vragen om een login. Leerlingen moeten zich dan aanmelden, maar hebben geen mailadres of zijn nog niet oud genoeg om zich aan te mogen melden. Men slaat deze tools dan maar over of haakt af bij LerenDoenMaken. Dit is natuurlijk ontzettend jammer en ook niet nodig.
Dat inlogprobleem hebben wij als volgt opgelost. Wij hebben voor elke groep een groepsmail en een wachtwoord aangemaakt. De leraar heeft bij elke tool waar dat nodig is, zich met dat groepsaccount aangemeld. Dit emailadres en wachtwoord is bij de leerlingen bekend, waardoor zij alleen nog maar hoeven in te loggen. Als voorbeeld gebruiken wij basisschool “De Vriend”. Hiervoor hebben we voor elke deelnemende groep een mail adres aangemaakt.

Voor groep 7: gr7devriend@gmail.com met als wachtwoord: Devriend7.
Voor groep 8: gr8devriend@gmail.com met als wachtwoord: Devriend8.

Zijn er andere groepen die meedoen, dan kan je daarvoor hetzelfde doen.
De leerlingen kennen bovenstaande inlognamen en wachtwoorden. Zij kunnen daardoor zelfstandig inloggen.
Het aanmelden bij de te gebruiken tools, vergt vooraf wat tijd en moeite, maar maakt het gebruik van LerenDoenMaken een stuk eenvoudiger en overzichtelijker.
Wil je weten bij welke tools een inlog nodig is, open dan de bijlage en je krijgt een volledig overzicht te zien.

Tools Overzicht LDM.pdf