Leerlijn Digitale Geletterdheid

Blog

In een vorige blog vermeldden wij al de ontwikkelingen met betrekking tot het nieuwe leergebied Digitale geletterdheid. Het ontwikkelteam van Curriculum.nu heeft haar eindvoorstel ingediend bij de minister. Deze voorstellen beschrijven de benodigde kennis en vaardigheden voor alle leerlingen. Zie: Curriculum.nu
Aansluitend aan deze voorstellen hebben wij inmiddels een vijftal projecten ontwikkeld, gebaseerd op de visie, de grote opdrachten en de bouwstenen voor Digitale geletterdheid van Curriculum.nu. In de toelichting bij ieder project wordt verwezen naar de betreffende leerdoelen.
De projecten sluiten daarmee aan bij de gestelde doelen en vaardigheden. Vanzelfsprekend maken we in die projecten gebruik van de Opdrachten en Tools van LerenDoenMaken. Door die te gebruiken wordt LerenDoenMaken nog praktischer in gebruik en sluiten we nog beter aan bij de leerdoelen van het leergebied Digitale geletterdheid.
Projecten bekijken? Klik op de link: Projecten LerenDoenMaken.