Vijf LerenDoenMaken succesfactoren.

Blog

Bij LerenDoenMaken kunnen de opdrachten zelfstandig gemaakt worden door de leerlingen. Bedenk echter dat het geen kant en klare maaltijd is.
De volgende vijf factoren zijn van groot belang om van LerenDoenMaken een succesvolle leergang te maken.

* Technische ondersteuning.
Het is gewenst dat zeker één van de begeleiders wat kennis van ICT heeft. Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs een leerkracht te zijn. Een handige ouder kan ook uitkomst bieden.

* Docent begeleidt op proces en inhoud.
Het initiatief ligt bij de leerling. Zij kiezen en maken de opdracht. De leerkracht houdt wel het proces in de gaten en begeleidt op inhoud. Hij/zij overlegt met de leerlingen en stimuleert de leerlingen tot kritisch en zelfverantwoordelijk handelen. Het eindproduct wordt individueel/groepsgewijs besproken en bekeken. Wat zijn de goede en wat zijn de verbeterpunten. Andere leerlingen kunnen hier weer van profiteren, als zij zelf deze opdracht gaan maken.

* Zoek verbinding met andere vakken.
LerenDoenMaken staat niet op zichzelf. Het ontwikkelen van het creatief-, probleemoplossend- en kritisch denken, vormen samen met communiceren, computational thinking, informatievaardigheden, ict-basisvaardigheden, mediawijsheid en samenwerken een ondersteunend en noodzakelijk pakket voor het goed ontwikkelen van de toekomstgerichte vaardigheden.
De hieraan verbonden opdrachten en tools geven de leerlingen een koffer vol bagage, waaruit bij de andere vakken geput kan worden.
Enkele van de vele te geven voorbeelden zijn: laat een timeline maken bij een schrijver, bij het presenteren en/of houden van spreekbeurten kan gebruik worden gemaakt van o.a Thinglink, Prezi, Canva, Smore e.d.Bij het onderzoekend leren kan de leerling

* Inzicht in opdrachten en tools van LerenDoenMaken.
Om verbinding met andere vakken te kunnen leggen, is het wel handig als de leerkracht zelf wat kennis heeft van de opdrachten en tools die gebruikt worden binnen LerenDoenMaken. Hij/zij kan de leerlingen stimuleren om vaardigheden en kennis die opgedaan zijn bij LerenDoenMaken, ook op andere momenten toe te passen.

* Let op een bepaalde organisatie structuur.
Het initiatief ligt bij de leerlingen, maar dat wil niet zeggen dat alles kan en mag. Duidelijke afspraken vooraf, bijv. over gebruik van de materialen, de tijd die men kan besteden aan een opdracht of de keuzes van de onderwerpen, kunnen het werkplezier en niveau enorm verhogen.

De link hieronder geeft je een leidraad voor het gebruik van LerenDoenMaken.

LEREN DOEN MAKEN KWALITEITSKAART