Over LerenDoenMaken

LerenDoenMaken is een goede aanpak om te werken aan de ontwikkeling van toekomstgerichte vaardigheden. Denk aan: creatief-, probleemoplossend- en kritisch denken, samenwerken en communiceren. Maar ook digitale geletterdheid (computational thinking, informatievaardigheden, ict-basisvaardigheden en mediawijsheid).

LerenDoenMaken is een leergang die het initiatief bij de leerling legt. De leerkracht is de coach die leerlingen stimuleert en begeleidt.
Hij probeert de leerlingen te motiveren en te enthousiasmeren. Is er een probleem dan is de leerkracht niet alwetend, maar degene die meekijkt en mee oefent om zo samen het probleem op te lossen. LerenDoenMaken is vooral bedoeld voor het primair onderwijs vanaf groep 5 en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

LerenDoenMaken is zeer flexibel en kan op verschillende manieren ingezet worden. Aan de ene kant door de leerlingen zelfstandig een opdracht en één daarbij behorende tool te laten kiezen, waardoor het initiatief bij hen ligt. Aan de andere kant kan LerenDoenMaken ook meer gericht aangeboden worden. Je kunt uitgaan van een beroep, een niveau, of een opdracht. De keuze ligt bij de school, de groep of de leerkracht.

Meedoen met LerenDoenMaken?
Via Meedoen met LerenDoenMaken meldt u zich aan als leerkracht. Daarna ontvangt u de inloggegevens. Hiermee kunnen gratis drie opdrachten met de daarbijbehorende tools gebruikt worden. Ook kunt U dan gebruik maken van de beheersmodule.
Alle opdrachten gebruiken? Upgrade dan en kies voor één of meerdere staffels.

Plaatjes bij de opdrachten komen o.a van:
Opdracht: Een rap maken
Opdracht : Robots ontwerpen en programmeren

Vindt u het belangrijk dat uw leerlingen werken aan toekomstgerichte vaardigheden, dan kan LerenDoenMaken voor u de oplossing zijn.