Over LerenDoenMaken

Bij “Leren-Doen-Maken” draait alles om maken. Je maakt producten met behulp van ICT. Een animatie. Een game. Een tijdschrift. Het kan van alles zijn. Door het maken van deze producten werk je aan vaardigheden die belangrijk zijn voor jouw toekomst. Het is ook nog eens heel leuk!

LerenDoenMaken is een goede aanpak om te werken aan de ontwikkeling van toekomstgerichte vaardigheden. Denk aan: creatief-, probleemoplossend- en kritisch denken, samenwerken en communiceren. Maar denk ook aan digitale geletterdheid (computational thinking, informatievaardigheden, ict-basisvaardigheden en mediawijsheid).

LerenDoenMaken is een leergang die het initiatief bij de leerling legt. De leerkracht is de coach die leerlingen stimuleert en begeleidt.
Hij probeert de leerlingen te motiveren en te enthousiasmeren. Is er een probleem dan is de leerkracht niet alwetend, maar degene die meekijkt en mee oefent om zo samen het probleem op te lossen. LerenDoenMaken is vooral bedoeld voor het primair onderwijs vanaf groep 4/5 en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

LerenDoenMaken is zeer flexibel en kan op verschillende manieren ingezet worden. Aan de ene kant door de leerlingen zelfstandig een opdracht en één daarbij behorende tool te laten kiezen, waardoor het initiatief bij hen ligt. Aan de andere kant kan LerenDoenMaken ook meer gericht aangeboden worden. Je kunt uitgaan van een beroep, een niveau, of een opdracht. De keuze ligt bij de school, de groep of de leerkracht.

Iedereen kan en mag meedoen met LerenDoenMaken.
Via Meedoen met LerenDoenMaken kunt u zich aanmelden als leerkracht. Daarna ontvangt u de inloggegevens. U kunt hiermee op de site inloggen en een eigen pagina beheren. U kunt een groep met leerlingen toevoegen. Vanaf dat moment kunt u de leerlingen volgen en kunnen zij een eigen portfolio bijhouden.

Vindt u het belangrijk dat uw leerlingen werken aan toekomstgerichte vaardigheden, dan kan LerenDoenMaken voor u de oplossing zijn.