Houd het (inter)netjes

Ben jij goed opgevoed? Vast wel! Kinderen worden vanaf een jonge leeftijd opgevoed om op een goede en nette manier met elkaar om te gaan. Daarnaast leer je de regels die gelden in jouw land. En je leert normen en waarden. Je leert onderdeel te zijn van de maatschappij waarin je leeft. En daar aan bij te dragen. In het echte leven noemen we dat burgerschap. Maar er bestaat ook 'digitaal burgerschap'. Dat gaat veel meer over hoe jij je online moet gedragen. En over hoe jij online kunt bijdragen. Dit project gaat over digitaal burgerschaop.

1. Introductie

Bekijk en bespreek het filmpje hieronder.
Wat valt je op en wat vind je er van?
Wat gaat er goed en wat gaat er fout? En waarom?

Opdracht
Op welke manier, hoe en hoe vaak ben jij bezig op het internet?
En hoe zit dat met jouw klasgenoten?
Kies een of twee van de onderstaande opdrachten om dat te onderzoeken:

 • data verzamelen
 • een enquete maken
 • een grafiek maken

Voorbeelden zijn foto’s delen, berichten sturen, gamen, mailen, chatten, plagen, nieuws, filmpjes bekijken/maken, surfen, downloaden, Facebook, kopen en verkopen, Whatsappen, internetbankieren, marktplaats, Twitter, bloggen, Instagram, uploaden, tv kijken, skypen, zoeken, google, krant, radio, enzovoort.

Schermafbeelding 2020-01-01 om 15.12.43.png

Schermafbeelding 2020-01-01 om 15.14.42.png

Schermafbeelding 2020-01-01 om 15.15.37.png

2. Social media

Heb jij al Instagram, Snapchat of TikTok? Met die apps kom je in contact met andere mensen. Daarom noem je dat 'sociale media'. Er zijn heel veel sociale media. En er komen dagelijks nieuwe toepassingen bij. Hoeveel van die toepassingen ken jij?

Schermafbeelding 2020-01-01 om 15.17.34.png

Opdracht
Welke logo’s en namen horen bij elkaar?
Maak een leerspel of quiz met logo's en namen:

 • een leerspel maken
 • een quiz maken

Schermafbeelding 2020-01-01 om 15.18.54.png

Schermafbeelding 2020-01-01 om 15.19.49.png

Vind jij social media leuk? Altijd?
Ga op zoek naar de voordelen en de nadelen van sociale media.
Gebruik daarvoor de opdracht 'Speuren naar antwoorden'.

Schermafbeelding 2020-01-01 om 15.26.29.png

Schrijf eens vijf dingen op die je leuk en goed vindt aan sociale media.
Schrijf eens vijf dingen op die je niet leuk of niet oké vindt aan sociale media.
Maak daarvan een verslag, een pitch of een vlog.
Kies een van de opdrachten hieronder.

Schermafbeelding 2020-01-01 om 15.28.58.png

Schermafbeelding 2020-01-01 om 15.29.40.png

Schermafbeelding 2020-01-01 om 15.30.19.png

3. Slotopdracht

Geef online geen persoonlijke informatie weg. Dat is een goed advies, vind je ook niet? Wat zijn wat jou betreft de vijf beste adviezen voor kinderen op social media? Wat zijn wat jullie betreft de vijf belangrijkste regels? Maak daarvan:

 • een poster
 • een cartoon
 • een reclamefilmpje
 • een rap

Opdracht
Kies een vorm en gebruik de opdrachten hieronder.

Schermafbeelding 2020-01-01 om 15.41.17.png

Schermafbeelding 2020-01-01 om 15.42.18.png

Schermafbeelding 2020-01-01 om 15.44.20.png

Schermafbeelding 2020-01-01 om 15.45.05.png

Voor de leraar

Leerlingen leren bewust en verantwoord te participeren in de digitale maatschappij. Om dit te kunnen doen, leren ze om op een actieve, effectieve en verantwoorde manier om te gaan met multimediale middelen. Leerlingen denken na over hun rol als deelnemer aan de samenleving. Daarbij leren ze hoe ze, individueel en samen met anderen, actief invloed kunnen uitoefenen door creatief gebruik te maken van de mogelijkheden van digitale technologie. Zij leren om te gaan met de verantwoordelijkheden die daarbij horen. Ze leren multimediale middelen op creatieve wijze te benutten om zich als burger een oordeel te vormen, dat oordeel onder woorden te brengen en bewust te delen. Ook leren zij, dat de meningsvorming beïnvloed kan worden door manipulatie van multimediale informatie, waardoor de democratische samenleving verzwakt kan worden.
Zij ontdekken hoe de onderliggende digitale technologie werkt, zowel in positieve als in negatieve zin. Leerlingen ontwikkelen hierbij een onderzoekende houding en denken erover na hoe ze zich stevig kunnen positioneren in de samenleving. Bij het participeren in de digitale samenleving is zelfreflectie van groot belang. Ethische vraagstukken stimuleren leerlingen na te denken over normen en waarden en over hun persoonlijke (digitale) identiteit binnen de democratische en online maatschappij en de verantwoordelijkheid die zij dragen voor het goed functioneren van de democratische, pluriforme samenleving. Ze leren welke omgangsregels er gelden in de digitale samenleving en waarom die regels onmisbaar zijn om onze samenleving goed te laten functioneren. Digitaal burgerschap heeft ook een praktische kant. De contacten tussen burger en overheid verlopen in toenemende mate digitaal. Leerlingen leren hoe zij met behulp van digitale technologie de contacten met de overheid kunnen onderhouden, bijvoorbeeld voor hun (toekomstige) belastingzaken of voor het aanvragen van een identiteitskaart of paspoort.

Download de Verantwoording voor de leraar bij deze opdracht voor:

 • de leerdoelen
 • de lesopbouw
 • meer achtergrondinformatie over het onderwerp