De Punt

Brin: 01AG
Oorsel

De Punt is een niet-bestaande school die gebruikt wordt om Leren Doen Maken te testen en te demonstreren.