't Geerke

Brin: 10ks
Puiflijk

Op basisschool ‘t Geerke willen we dat de kinderen elke dag met plezier naar school komen en zich thuis voelen.
Vanuit een veilige, plezierige en uitdagende omgeving werken we aan de ontwikkeling van ieder kind.
Kinderen leren met hun hoofd (het cognitieve leren), hun hart (het sociale leren) en met hun handen (het praktische leren).
We willen de kinderen voorbereiden op een plaats in de toekomstige samenleving.
We ontwikkelen de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de kinderen.
Dit zal bijdragen tot vorming van zelfbewuste mensen.
Daarom schenken we aandacht aan de relatie tussen kinderen, de groep, het team en de omgeving.
Basisschool ‘t Geerke wil kinderen de kans geven hun eigen mogelijkheden te ontplooien.
Ze moeten leren om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te kunnen leven.
Onze school is steeds in ontwikkeling, past nieuwe onderwijskundige ideeën toe en heeft zorg voor alle kinderen.