Veelgestelde Vragen

Wat is LerenDoenMaken?

LerenDoenMaken is een leergang, die werkt aan de ontwikkeling van toekomstgerichte vaardigheden. Denk aan: creatief-, probleemoplossend- en kritisch denken, samenwerken, communiceren, computational thinking, informatievaardigheden, ict-basisvaardigheden en mediawijsheid.

Waarom LerenDoenMaken?

LerenDoenMaken is een ICT-leergang die het initiatief bij de leerling legt, waarbij de leerkracht coach, stimulator en begeleider is. De leerkracht is niet de alwetende persoon, maar iemand die meekijkt en mee oefent om zo samen te proberen het probleem op te lossen.

Voor wie is LerenDoenMaken bedoeld?

Voor de groepen 4 p.o. tot en met onderbouw v.o. Maar ook aan de kleutergroepen en de groepen 1-2-3 is bij LerenDoenMaken gedacht. Vooral een aantal programmeeropdrachten zijn voor hen erg interessant.

Hoe moet LerenDoenMaken worden ingezet?

Er zijn meerdere manieren om LerenDoenMaken in te zetten. Klassikaal, individueel, thematisch. Lln. kunnen op eigen niveau de opdrachten verwerken. Het ligt eraan wat de school prettig vindt.
Wij gaan er wel vanuit dat het gericht moet zijn op de ontwikkeling van de toelomstgerichte vaardigheden.

Hoe wordt LerenDoenMaken aangeboden?

De lln. kiezen één van de vele opdrachten en daarna een bijbehorende tool waarvan zij denken, dat ze de opdracht het beste kunnen maken. De opdrachten hebben een connectie met verschillende specialismen zoals journalist, programmeur, architect, muzikant, uitvinder, etc. Een afgeronde opdracht, een link, een bestand, een foto of een filmpje, kan ingeleverd worden en door de docent worden beoordeeld.

Hoe weten de leerlingen wat ze moeten doen?

Elke opdracht wordt uitgelegd en worden er suggesties gegeven. Bij de bijbehorende tools zit meestal een stappenplan (hoe moet ik te werk gaan?) en een instructiefimpje

Hoe houdt de ll en de leerkracht de voortgang bij?

Een ll. logt in op zijn eigen profielpagina, waarin alles staat wat ingeleverd is en wat ingeleverd moet worden. Ook ziet hij hoe de producten zijn beoordeeld. (ten hoogste 5 sterren). Zo bouwt hij zijn eigen portofolio op.
De leerkracht heeft een beheers pagina waarin hij kan zien wat hij moet nakijken en waar hij een overzicht heeft van de lln. uit zijn groep met hun resultaten.
Elk jaar kunnen lln. overgezet worden naar een nieuwe groep. Hun producten en resultaten blijven daarbij bewaard.

Hoeveel kost het meedoen met LerenDoenMaken?

Zeker tot eind schooljaar 2018, kan men gratis meedoen met LerenDoenMaken en gebruik maken van de beheersmodule. Daarna bekijken we wat nodig is om het platform LerenDoenMaken in de lucht te houden. We proberen in ieder geval, de bijdrage zo laag mogelijk te houden.

Conclusie

Leren Doen Maken legt het initiatief bij de leerling. Hij of zij kiest zelf (autonomie) een opdracht die bij zijn of haar mogelijkheden past (meesterschap) en die van betekenis is voor zijn of haar (zingeving). Dat werkt enorm motiverend. De leerkracht is ondersteunend; hij of zij stimuleert, coacht en begeleidt. Daarmee werken beide gezamenlijk aan de ontwikkeling van de toekomstgerichte vaardigheden die ten grondslag liggen aan alle opdrachten.