Veelgestelde Vragen

Wat is LerenDoenMaken?

LerenDoenMaken is een leergang, die werkt aan de ontwikkeling van toekomstgerichte vaardigheden. Denk aan: creatief-, probleemoplossend- en kritisch denken, samenwerken, communiceren, computational thinking, informatievaardigheden, ict-basisvaardigheden en mediawijsheid. Bovendien is LerenDoenMaken een leergang digitale geletterdheid.
Voor de groepen 5 p.o. tot en met onderbouw v.o. Maar ook aan de kleutergroepen en de groepen 1-2-3 is bij LerenDoenMaken gedacht. Vooral een aantal programmeeropdrachten zijn voor hen erg interessant.
Er zijn meerdere manieren om LerenDoenMaken in te zetten. Klassikaal, individueel, thematisch. Lln. kunnen op eigen niveau de opdrachten verwerken. Het ligt eraan wat de school prettig vindt.
Wij gaan er wel vanuit dat het gericht moet zijn op de ontwikkeling van de toekomstgerichte vaardigheden.

Hoe kun je meedoen?

Je meldt je aan. Aanmelden
Daarna ontvang je de benodigde inloggegevens.
Vier weken kun je gratis alles gebruiken. Ook de beheersmodule.
Daarna kun je een licentie aanvragen. Info Licenties

Hoe log je in bij LerenDoenMaken?

Heb je de goede inloggegevens, dan kun je inloggen als leraar en ook als leerling.

.

Hoe kiezen de leerlingen een opdracht?

Elke opdracht wordt uitgelegd en worden er suggesties gegeven. Bij de bijbehorende tools zit meestal een stappenplan (hoe moet ik te werk gaan?) en een instructiefimpje.
De opdrachten kun je op verschillende manieren laten kiezen.

Hoe meld je je aan bij gebruikte tools?

Bij lerenDoenMaken worden online tools gebruikt. Bij een aantal hiervan moet je aangemeld of ingelogd zijn. Hoe kun je dat praktisch oplossen, als leerlingen dat niet kunnen of mogen>

Hoe maak je een opdracht en lever je het eindproduct in?

De lln. kiezen één van de vele opdrachten en daarna een bijbehorende tool waarvan zij denken, dat ze de opdracht het beste kunnen maken. De opdrachten hebben een connectie met verschillende specialismen zoals journalist, programmeur, architect, muzikant, uitvinder, etc. Een afgeronde opdracht, een link, een bestand, een foto of een filmpje, kan ingeleverd worden en door de docent worden beoordeeld.

Hoe begeleid je de leerlingen en geef je feedback?

Leerlingen maken opdrachten m.b.v stappenplannen. De leerkracht begeleidt en stimuleert hierbij. De eindproducten worden ingeleverd en de leraar geeft hierover feedback.

Hoe gaat het beheer bij LerenDoenMaken?

Een ll. logt in op zijn eigen profielpagina, waarin alles staat wat ingeleverd is en wat ingeleverd moet worden. Ook ziet hij hoe de producten zijn beoordeeld. (ten hoogste 5 sterren). Zo bouwt hij zijn eigen portofolio op.
De leerkracht heeft een beheers pagina waarin hij kan zien wat hij moet nakijken en waar hij een overzicht heeft van de lln. uit zijn groep met hun resultaten.
Elk jaar kunnen lln. overgezet worden naar een nieuwe groep. Hun producten en resultaten blijven daarbij bewaard.

Conclusie

Leren Doen Maken legt het initiatief bij de leerling. Hij of zij kiest zelf (autonomie) een opdracht die bij zijn of haar mogelijkheden past (meesterschap) en die van betekenis is voor zijn of haar (zingeving). Dat werkt enorm motiverend. De leerkracht is ondersteunend; hij of zij stimuleert, coacht en begeleidt. Daarmee werken beide gezamenlijk aan de ontwikkeling van de toekomstgerichte vaardigheden die ten grondslag liggen aan alle opdrachten.